PREV
NEXT

Kwalifikacje

Zakład zatrudnia dobrze wyszkoloną kadrę pracowniczą. Kadra kierownicza posiada wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane i uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami montażowymi.

 

Pracownicy fizyczni podzieleni są na cztery brygady. W brygadach człowiekiem odpowiedzialnym za pracę ludzi i wykonanie robót jest wyznaczony brygadzista. Wszyscy pracownicy firmy posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania wszelkich robót elektroinstalatorskich, pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych i konserwacji w/w instalacji oraz doświadczenie nabyte przez lata pracy zawodowej.

Ponadto wszyscy pracownicy odbywają sukcesywnie szkolenia w zakresie nowych technologii w elektroinstalatorstwie w zakresie stosowania i doboru odpowiednich urządzeń w stosunku do danych potrzeb i wymagań. O odbytych szkoleniach świadczą wystawiane przez firmy szkolące certyfikaty i dyplomy.

 


>> List referencyjny wystawiony przez firmę CYFRAL <<

 

Okresowe szkolenia w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków, oraz rozwaga każdego z pracowników powodują, że w rejestrze wypadków firmy znajdują się tylko czyste kartki.

TOP